DVD Tình Yêu Và Cuộc Sống 1 (trailer 2) phát hành tháng 8/2013