Dragon City Game Mobile – Ấp Trứng Rồng Thần Bị Xích – Nông Trại Rồng Android, Ios #316