Doraemon Tập 20 – Cánh Tay Đáp Trả, Tắm Biển Ngoài Vũ Trụ – Hoạt Hình Tiếng Việt