Động thái “sửa sai” tốc độ internet của nhà mạng Việt Nam – Alo 389 (Số 25/2017)