ĐH Y HÀ NỘI,ĐH DƯỢC HÀ NỘI,KHOA Y DƯỢC ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN ĐH 2019 | Cô Giáo Huyền