Đám cưới con thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Nguyễn Minh Triết & Đồng Thanh Vy