ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP | PL.2564 – DL.2020