Đại học CNTT tốt ở Việt Nam? Nên học ngành nào trong ngành IT?