Cong vẹo cột sống – bệnh phổ biến ở cả người lớn và trẻ em | SKMN | ANTV