Công ty Pouyuen Việt Nam ngừng hoạt động 2 ngày | THDT