Có gì trong Buffet quốc tế mà Khách Tàu xếp hàng dài chờ món ở Sen Tây Hồ #hnp