Clip ngưỡng mộ nữ nhân viên Viettel chống trả cướp kề d.a.o vào cổ