Chuyên gia bình luận Dự thảo Luật thuế tài sản (thuế nhà đất) – Luật sư Đỗ Đăng Khoa