Chống kiểm tra COVID-19: Quan bị ‘kiểm điểm’, dân bị ‘khởi tố’ (VOA)