Chọn Ngay Đi – Tập 9: Minh Dự tiết lộ "chuyện vợ chồng" Cris Devil Gamer sau kết hôn