Cháy lớn tại ngân hàng VPBank chi nhánh Quảng Bình