CD HỒNG TRÚC 13 – Rừng Lá Thấp – CD Gốc Nhạc Vàng Xưa (Ca Dao 116)