Cao Bằng: Mưa đá khổng lồ dội xuống cánh đồng | THDT