Cảm Ơn Con Nhé – Linh Đan, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bảo Hân | Tập 14 | Giọng Hát Việt Nhí 2019