Cải lương PHẠM CÔNG CÚC HOA 🌸 Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ, Thanh Sang, Vũ Minh Vương, Ngọc Giàu