Cách tính thuế nhà ở theo Luật mới đề xuất của Bộ Tài chính – Tin Tức VTV24