CÁCH TẨY MỰC BÚT XÓA GHI TRÊN MÁY TÍNH CHỈ BẰNG NỐT NHẠC