Cách khắc phục lỗi loa ngoài laptop không phát ra được âm thanh ( không áp dụng cho pc và tai nghe )