Các cơ sở Viettel Hà Nội vắng vẻ trong ngày đầu lùi hạn bổ sung thông tin thuê bao