Bún riêu 'nghệ sĩ' truyền 3 đời hơn 40 năm giá bình dân, giới Showbiz ghé ăn hoài