BTV2 HD Bình Dương – Tắt sóng kênh (1h27, 6/1/2019).