BTV2 HD Bình Dương – GTCT 19h45 – 0h, tiếp VTV1SD (18h59, 4/2/2019 – 30 Tết).