BTV Hữu Bằng lần đầu tiết lộ thu nhập ở VTV, Ngỡ ngàng với mức lương không tưởng của những người VTV