[Bolero] CĂN NHÀ MỘNG ƯỚC – Trường Vũ | Guitar Cover by Duy Vuc