Biên tập viên Hoài Anh: Chồng phải chịu nhiều thiệt thòi vì tôi