Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM: Việt kiều Mỹ nhiễm virus corona đã hết sốt