Bắt giam Giám đốc và nhiều cán bộ CDC TP. Hà Nội | THDT