Báo Trung Quốc cảnh báo: Cấm cửa Huawei 5G là Việt Nam đang chọn Mỹ!