Bạn Sẽ Chết Lặng Khi Nghe Thạch Thảo 2018 – Tình Khúc Bolero Xưa Chọn Lọc Song Ca Cùng Vũ Hoàng