Affiliate Marketing đối với TMĐT Việt Nam cuối năm ngoái ra sao?