5 Vị Tướng được gắn tên qua Bài Hát – Còn nữa….tiếp đi các thánh….