[279]. Hướng dẫn chăm sóc cây Hoa Hải Đường – CÂY CẢNH CHỢ HÀNG