26 Điểm giao dịch Viettel tại Hà Nội – Sim Thăng Long