1980 – TƯ VẤN SỬA NHÀ HƯỚNG BẮC- Phong Thủy XUÂN THỨ