[15/04/2020] hello !! hình như hết cách ly xã hội ?