12 tỉnh thành vẫn cách ly xã hội | Việt Nam 267 ca Covid-19 | Bản tin về virus corona ngày 15.4.2020