🔴 Tỷ giá đồng USD/VND vẫn ổn định | Tiêu Điểm FBNC TV 4/10/19