Thân thể người ta

Việt Xuân sưu tầm

Ṿng luẩn quẩn

Nguyên Dung sưu tầm

Truyện sưu tầm

Trương Văn Tài

Câu chuyện 3 bát ḿ

Sưu tầm

Quê Mẹ

Triệu Thần ( Nguồn : Đặc Trưng )

Bài ca Vọng Cổ

Tiểu Tử

Lời tạ t́nh này con kính dâng lên Mẹ

Vĩnh Du, K.1972

Hoa và tôi

Vơ Thị Trang, MĐC K. 1973

Nhớ em nước mắt lưng tṛng

Nguyên Dung sưu tầm

Nếu anh c̣n trẻ như năm ấy

Silicon Band, Nguyên Dung sưu tầm

Đón hè này lại nhớ hè xưa

Khách Ly Hương sáng tác, MĐC 71-72

Lịch sử trong tiểu thuyết

Đoán Chí Hiển sưu tầm