Prelude in C sharp minor

( Bell of Moscow )

 


Vũ l con trai lớn của bạn Bi Thi Ha. Vũ đang trnh tấu khc nhạc bằng dương cầm c tn : " Prelude in C sharp minor" của Rachmaninoff.

Khc nhạc ny cn c tn khc l : Opus 3, No2 : " Bell of Moscow ". Đy l buổi trnh diễn nhạc ở nh thờ vng Trumbull, Connecticut vo thng 07 năm 2006.

Mời cc bạn theo di v tn thưởng ti nghệ rất xuất sắc của chu Vũ.

Kỷ Yếu,