Văn cảnh

 

 

 

Không thúy phù yên sắc
Xuân lam phát thủy văn
Tường ô đề lạc chiếu
Dă nhạn tống quy vân
Ngư hỏa tiền loan kiến
Tiều ca cách ngạn văn
Lữ nhan sầu lănh lạc
Tá tửu tác vi huân

Mạc Đĩnh Chi (1284-1361)


Cảnh chiều

Khói bồng bềnh trời biếc
Sóng gợn nước xuân xanh
Quạ xế chiều kêu rộn
Nhạn theo mây về nhanh
Lửa chài leo trước vũng
Tiều hát vẳng bên ghềnh
Mặt khách buồn tê tái
Mượn chén giải u t́nh
 

Trích Thơ Văn Lư Trần

 

Bùi Thái Ḥa sưu tầm