Thuyền về bến cũ

Nhm hợp ca Thuyền về bến cũ tại tư gia chị Nguyn Dung, Torcy, Paris ngy 29-12-2003

Từ pha tri : Nguyễn Thị Dung K71, Phan Thị Việt Xun, K71, Huyền Trn ( b x của Tuấn )

L Thị Mỹ Hoa K73, Đon Ch Hiển K71, Trương Văn Ti K71, Huỳnh Quốc Tuấn K71

 

Thuyền về bến cũ

 

Nhạc v lời: Phạm Thế Mỹ

 

H h khoan (5 lần)

Nước chảy xui dng

H khoan khoan h h khoan

Nhịp đời lặng sng

H khoan khoan h h khoan

Dừng cho lại đy,

c gi ngắm xem trời my, miệng xinh ht vang sng di

 

Điệp khc

i ny anh em ơi! Cho thuyền ta lượt sng

i ny anh em ơi! Cho thuyền ta lượt sng

Tiến tới tiến tới lướt trn dng sng

i ny anh em ơi! Một trời trăng lả lơi

i ny anh em ơi! Nhịp nhng mi cho bơi

 

Gịong ht m tri ơi h,

Dng nước sng xanh,

Anh cho m em li (l) lướt nhanh (l) nhanh trn dng

Ơi h trời nước mnh mng,

Anh h m em ht (l) thấy sng (l) sng khng di

 

Lắng lắng nghe cu ht mến thương

Ven sng xanh buồm trắng ven bờ

Mấy nếp tranh soi bng nước gương

i vui sao l tnh qu hương

 

Xm nhỏ ven bờ

H khoan khoan h h khoan

Rộn rang nhịp cối

H khoan khoan h h khoan

Tnh ngho m vui,

Tay lưới ta vun dng sng, m nui ấm no đi lng

 

(Trở lại điệp khc)