Lá thư Tu hc 24.

 

    Nha Trang, 15. 8. 2003

    Các bn thân mến,

 

    Tôi viết lá thư này cho các bn trong nhng ngày hè rc rnng vàng quê nhà. Dù biết cn thc tp tng bước chân "đă v, đă ti" để đâu cũng là nhà, là quê hương, nhưng quê hương vn là "quê hương" hơn c. Cho tôi gi bn nhng bui sáng mt tri chưa lên mà băi bin đă đầy người, mt bin phng không mt gn sóng, tôi ngi chnhng tia nng đầu tiên ca mt ngày mi, nhng bui trưa đạp xe đạp vquê, hưởng nhng cơn gió mát nhvà hương thơm ca đồng lúa làm tôi quên ḿnh đă sng xa quê hương hơn na đời người.

 

    VNha Trang, tôi cũng được gp li hai bác Nhiêm nay đă vsng hn quê nhà. Cách đây gn đúng 5 năm, chúng tôi đă sinh hot tăng thân bui đầu tiên nhà hai bác Albstadt. Ri từ đó, hai bác đă là tm gương cho stu tp đều đặn và đoàn kết tăng thân, là cây cthụ để chúng tôi trong tăng thân cùng nhau quây qun, nương ta. Tkhi hai bác vVit Nam, chúng tôi mi biết là thiếu hai bác biết dường nào. Hai bác kcho tôi vcuc sng nhà, bui sáng ra bin, mi ngày ba thi ngi thin, mi tháng hai ln sinh hot ngày Chánh Nim vi tăng thân Nha Trang và nhtôi chuyn li thăm hi ti các bn bè quen biết và chúc chúng ta trong tăng thân sinh hot đều đặn, tinh tn tu tp.

 

    Lá thư này cũng là lá thư kết thúc mt năm Lá thư Tu hc. Nhng lá thư này đă giúp tôi sng tnh thc hơn để có thcó nhng suy nghĩ, nhng kinh nghim tu tp chia xvi các bn. Tôi cũng hy vng nhng lá thư này cũng đă giúp cho mt sbn ư thc được nhu cu tâm linh ca ḿnh để bt đầu cuc hành tŕnh mi hay t́m được nhng gi ư trli cho nhng đau khca chính ḿnh. Nhưng tôi ư thc được cái thiếu xót ln ca Lá thư Tu hc là chưa có sự đối thoi gia chúng ta vi nhau và cũng v́ không có đối thoi nên nhng ni dung nhng Lá thư chưa gn được cuc sng. Do đó, tôi cn được sphn hi ca các bn qua nhng lá đin thư để chúng ta có thtrao đổi cho nhau vnhng vn đề ca đời thường, chia xvà giúp đỡ cho nhau nhng kinh nghim tu tp. Các bn nghĩ sao? Đcó thi gitrli thư ca các bn, t tháng ti, Lá thư Tu hc sra mi tháng mt ln vào mi đầu tháng. Hy vng snhn được hi âm ca các bn.

 

    Trong ln nghhè này, tôi có t́nh cgp được 14 điu dy ca Đc Pht, nay gi tng các bn để các bn suy ngm,

    Thân chào,

    Chân Đc Quang

 


 

 

Mười bn điu dy ca Pht.

 

 

1. Kthù ln nht ca đời người là chính ḿnh.

 

2. Ngu dt ln nht ca đời người là di trá.

 

3. Tht bi ln nht ca đời người là tcao.

 

4. Bi ai ln nht ca đời người là ghen t.

 

5. Sai lm ln nht ca đời người là đánh mt ḿnh.

 

6. Ti li ln nht ca đời người là bt hiếu.

 

7. Đáng thương ln nht ca đời người là mc cm tti.

 

8. Đáng khâm phc ln nht ca đời người là vươn lên sau khi ngă.

 

9. Phá sn ln nht ca đời người là tuyt vng.

 

10. Tài sn ln nht ca đời người là sc khe, trí tu, 11. Món nln nht ca đời người là t́nh cm.

 

12. Quà tng ln nht ca đời người là khoan dung.

 

13. Thiếu xót ln nht ca đời người là kém hiu biết.

 

14. An i ln nht ca đời người là bthí.