Tảo hành

 

 

 

Hồ điệp tỉnh tàn mộng
Thương Lang văn trạo ca
Trương phàm khai túc vụ
Băi trạo phá t́nh ba
Thủy nhập Cửu Giang khoát
Sơn quy Tam Sở đa
Liêm khê hà xứ thị
Ngă dục phỏng yên la.


Mạc đĩnh Chi (1284-1361)

Đi sớm

Tỉnh mộng tàn giấc bướm
Thương Lang hát giữa ḍng
Buồm giăng khua sương đặc
Chèo cạy quẫy sóng trong
Nước Cửu giang bát ngát
Non Tam Sở chập chồng
Liêm khê nơi nào nhỉ
Hỏi chốn khói cây lồng

 

Trích Thơ Văn Lư Trần

Bùi Thái Ḥa sưu tầm