Hình năm 2016

   

23-3-2016

Các bạn MĐC họp mặt với thầy Nguyễn Phước Hậu và thầy Phạm Vũ Hải.

14-3-2016

Lớp Tứ A3 và 12A2 họp mặt ngày 2-3-2016.

21-2-2016

Họp mặt tân niên hàng năm lớp Tứ A3.

20-2-2016

Quí Tỵ và Lương Văn Hy