Hình năm 2015

   

09-12-2015

Đoàn Chí Hiển, từ Paris, họp mặt với các bạn MDC K71 tại Sài Gòn.

21-11-2015

Vợ chồng Nguyễn Công Chánh về Việt Nam

Tháng 8-2015

Phạm Đình Trung và các bạn K71.

10-5-2015

Hình ảnh vườn Herrmanshof-Weinheim, Đức.

02-5-2015

Buổi tiệc xã hội giúp đỡ tài chính cho trẻ em nghèo hiếu học ở Việt Nam.

01-5-2015

Việt Xuân viếng thành phố Görlitz, thuộc Đông Đức cũ trong dịp Easter.

29-4-2015

Hiển và Chung viếng Belgium & Holland.

15-4-2015

Nguyên Dung về thăm quê hương từ ngày 10-3 đến 7-4-2015